Општо за примамата

Општо за примамата

Рибата својата храна ја наоѓа со помош на три сетила, видот, сетило за мирис и чувство за осеќај (странично). При матна вода треба да се користат упадливи нијанси, а кога е бистра не мора да бидат току упадливи.З а студена вода се користат состојки во силен и остар мирис, а во топла вода со помек мирис на примама.. Исто така во матна вода примамата треба да биде покрупна, а некогаш е подобро да се додаде жив мамец за да се зголеми можноста за наоѓање на мамката со помош на страничното чувство, додека при бистра вода не е потребно.
Храната за примамување може да се подели во тешка храна или се храна на самото дно, и лесна храна во средните слоеви на водата. Тешката храна или храната на дно тешко се разлага и останува цело време при дното додека лесната примама многу лесно се разлага и може да исплива на површината.

Состојките за храна-примама можат да бидат за поделени во три групи: 1) основна 2) билни додатоци со силен вкус и мирис, 3) животински додатоци.
Основната храна се состои од брашно и други материи кои не изразуваат вкус или мирис, и го зголемува количеството и обемот на храна-примама ... тие се претежно пченкарно брашно,презла или несто друго. Основните состојки сочинуваат околу 50% од миксот за примама.
Билните состојки се видови на храна - растенија со силен мирис, и често се многу маслени , што лесно може да обезбеди проток на вода и привлекување на рибата. Овој дел од храната е околу 20% до 30%, и најчесто се користи: соја, кикирики, сончоглед, коноп, грашок, анасон, како и многу други ...
Третата група ја сочинуваат животински додатоци, исто така, некои 20 % со остар мирис и ја привлекува рибата од поголема далечина провоцирајќи ја и ја задржуваат долго време на местото на риболов. Овие се најчесто: млеко во прав, рибено брашно и други, а и често може да се додадат и живи мамци.
Во прилог на овие основни состојки можат да се користат и разни ароми, како што се ванила, мед и други ... Исто така можат да се користат супстанции за поврзување на разновидна примама која ке добие одредена моќ или некои други карактеристики ...
Друга работа во врска со примамата е да се рапостели на одреденото место за риболов.. Се разбира, ова не е проблем ако рибариш на 2, 3 или 4 метри од брегот, но ако местото е поодалечено ке ни требаат соодветни алатки. Најчесто се користи: чатал, кобра, ракета и други методи.

Ракетата своето име го добила по изгледот се исфрла со помош на трска-дубинка и е одлична за примама. Најголема мана и е нејзината отпорност при вадење од вода. Одлична е за хранење со зрнести- грануларни мамки (пченка, пченица, коноп ...) и други.

raketa

Kобра е крива цевка со дупка во горната третина. Тоа се прави на различни димензии (должина и дијаметар) во зависност од големината на боилата се користи само за хранење со боили. Таа е многу прецизна и може да достигне далечина прку 70 метри.

kobra

Чаталот не е потребно да се опише бидејќи е просто невозможно дека било кој од нас не знае како тој изгледа. Одличен е за сите видови на примама има сигурно и точно зафрлување на 30 - 40 метри од брегот.

catal

Прегледано 2830 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija