Тапи-пливки

Тапи-пливки

Во риболовот тапата има основна функција на одмерувач на длабочината и основен сигнализатор, што се случува доле кај јадицата.

За да би постигнале нашата јадица да биде на одредена длабочина, тогаш мораме да употребиме тапа, или пливка. Тапата од друга страна ни преставува и основен сигнализатор кој ни кажува кога рибата гризе и го напаѓа нашиот мамец, или пак ни укажува кога долу во водата има некоја препрека и кога јадицата е закачена на нешто.

Тапата има и некои други улоги.

На пример, преку начинот на кој се движи и реагира, за оние кои што знаат, тапата може да биде сигнализатор и за тоа кој вид на риба удира на нашата јадица.

Сепак, како и да е, за тапата добро да си ја врши својата работа и добро да не информира за збиднувањата околу нашата јадица, тогаш треба соодветно да ја отежниме, односно да и поставиме соодветни оловца.

Поставувањето на соодветни оловца играат огромна улога во риболовот. На многу пати, не толку искусните риболовци неможат да ја најдат причината зошто рибарот до нив вади риба, а тие не. Една од причините може да биде и недоволното олово на самата тапа, поради што рибарот воопшто не ги осеќа во кофицеударите на рибата, ги осеќа со задоцнување и на несоодветен начин.

Поставувањето на оловото можете да го направите и дома, со цел спремни да излезете на водата на која ќе ловите. Истото можете да го направите во било кој подлабок сад, или канче.

Во овој текст ќе прикажеме и неколку примери за тоа колку олово и е потребна на секоја тапа, со цел таа да биде добар сигнализатор.

Неправилно

tapa1

tapa2

Правилно

tapa3

Неправилно

tapa4

Правилно

tapa5

Неправилно

tapa6

Правилно

tapa7

Прегледано 4729 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija