Риболовна карта на Р. Македонија

Риболовна карта на Р. Македонија

Во прилог може да го преземете првото издание на Туристичката риболовна карта на Република Македонија.

Станува збор за прва риболовна карта на Република Македонија во која се претставени сите риболовни ревири, рекреативните зони - акумулации и природни езера, во нивните граници. Во картата се претставени сите риболовни води и нивните концесионери, сместувачки и угостителски објекти во близина на риболовните води, продавниците за риболовен прибор, дозволените големини на рибите што смеат да се ловат, календарот со забраните за риболов, фотографии на рибите што ги има во Македонија и нивната застапеност по риболовни ревири и зони.

Изданието, што се реализира со поддршка на Владата, е отпечатено во две илјади примероци, по илјада на македонски и на англиски јазик.

Издавањето на Картата има за цел информирање на рекреативните и спортските риболовци од Македонија и од другите земји за риболовната понуда на Македонија и за хидропотенцијалот, односно водените ресурси со кои располага.

Активностите се во насока на развивање на рибниот туризам како алтернативна гранка на Туристичката понуда на Македонија. Риболовната карта, преку Агенцијата за развој на туризмот на Македонија, ќе биде дистрибуирана на туристички саеми и манифестации надвор од Република Македонија. Во Македонија изданието ќе може да се набави на граничните премини, во хотелите и другите сместувачки капацитети, на бензиските пумпи, специјализирани продавници.

Прегледано 4353 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija