ЦЕНИ И ПУНКТОВИ ЗА ДОЗВОЛИ ЗА 2022 ГОДИНА

ЦЕНИ И ПУНКТОВИ ЗА ДОЗВОЛИ ЗА 2022 ГОДИНА

ЦЕНИ НА ДОЗВОЛИ ЗА 2022 ГОДИНА

1. РЕВИР ВАРДАР 3 – СКОПСКИ:

НЕ ВАЖИ за фати-пушти ревир на река Треска од каскада во Долна Матка до брана Матка:

(ВАРДАР ОД РАДУША ДО СОСТАВ СО ПЧИЊА, ТРЕСКА ОД МАТКА ДО СОСТАВ СО ВАРДАР, ЛЕПЕНЕЦ ОД ГРАНИЦА ДО СОСТАВ СО ВАРДАР, КАДИНА РЕКА, МАРКОВА РЕКА)

- ГОДИШНА: 1800 ДЕНАРИ

- ПЕТНАЕСЕТДНЕВНА: 900 ДЕНАРИ

- СЕДУМДНЕВНА: 700 ДЕНАРИ

- ДНЕВНА: 300 ДЕНАРИ

(ЗА НАД 65 ГОДИНИ СТАРОСТ – ГОДИШНА 1400 ДЕНАРИ)

2. РЕВИР ВАРДАР 3 – СКОПСКИ:

ВАЖИ за фати-пушти ревир на река Треска од каскада во Долна Матка до брана Матка:

- ГОДИШНА: 4000 ДЕНАРИ

- ДНЕВНА: 600 ДЕНАРИ

3. ГОДИШНИ КОМБИНИРАНИ ДОЗВОЛИ:

ВАРДАР 3 + ПЧИЊА 2 (СКОПСКИ ВАРДАР, ПЧИЊА, ЛЕПЕНЕЦ, ТРЕСКА, КАДИНА, ЕЗЕРЦА БАДАР)

2800 ДЕНАРИ

(ЗА НАД 65 ГОДИНИ СТАРОСТ – 2000 ДЕНАРИ)

 

ПУНКТОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ ЗА 2022

1. КАНЦЕЛАРИЈА НА РИБАР 2011 (СПРОТИ МРФ/ВАРДАР)
Работно време за издавање дозволи 08:30 – 14:30

2. ПРОДАВНИЦА ЗА РИБОЛОВНА ОПРЕМА САРА СПОРТ БИСТРО, (СПРОТИ БИТ-ПАЗАР КАЈ ПЕРО)
Работно време 09:00 – 17:00

3. ПРОДАВНИЦА ЗА РИБ. ОПРЕМА МАКДАМ ВО ПОРТА ВЛАЕ
Работно време 09:00 – 20:00

4. ПРОДАВНИЦА ЗА РИБ. ОПРЕМА ФИШЕРМАН ВО ПОРТА ВЛАЕ
Работно време 10:00 – 18:00

5. ПРОДАВНИЦА ЗА РИБ. ОПРЕМА БЛИНКЕР ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Работно време 08:00 – 20:00 ; Контакт телефон 070/311-053

6. ЗСР ВАРДАР СКОПЈЕ, БУЛ.КОЧО РАЦИН БР.75, СКОПЈЕ
Работно време 08:00 – 16:00

 

Прегледано 38361 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo          spin fly          pastrmka          bistroinspekcija