Избор на мушичарка

Избор на мушичарка

Доколку прашаме 15 луге, која риболовна опрема е најдобра, ке добиеме 15 различни опции. Изборот на мушичарка е можеби уште поделикатен. Мушичарите се често пребирливи и заљубени во својте мушичарки. Многумина ја гледаат мушичарката како животен сопатник и како таква, сакаат да ја имат најдобрата. За да дојдеме до прав избор, треба прво да ги знаеме различните карактеристики поточно особини кај мушичарските трски.

За што ке бидат користени:

Првото нешто што треба да го имаме на ум, каде и каква риба ке ловиме. Дали тоа ке биде поточна пастрмка на некое поточе или поголеми пастрмки на некоја река. Можеби и комбинирано од двете предходни опции. Прв фактор што треба да го запазиме е големината на реката или потокот, потоа следува големината на мушиците кој ке ги користиме и на крај големината на рибата која планираме да ја ловиме. Големината на мушичарката влијае при зафрлањето и при самата борба со рибата....

Знакот #

Цврстината или ја ке ја наречам класата на една мушучарка се означува со знакот # и бројка. Пример #5. Ова исто така означува со која тежина или која класа ке биде шњурот (конецот). Значи трска од каласата #5 користи соодветен шњур кој е исто означен со бројката 5. За разлика од мушиците каде што помал број значи поголема мушица, кај мушичарките е обратно. На пример мушичарка означена #3 се користи за потоци со мали пастрмки додека #12 за големи реки при лов на големи лососи. Најпопуларна "all-around" мушичарка е #5-6, со неа ке можеме да го покриеме целото пастрмско мушичарење. Повекето мушичари кој ловат поголеми пастрмки или помали лососи се одлучуваат за #7 до #9.

Друга бројка на која треба да обрнеме внимание е должината која е изразена во "Fut". За да имате ориентација, 30 сантиметри е 1 фут, или пак 3 фути се скоро еден метар. Мушичарките со должина од 9 фута се најкористени. Со трска од оваа должина, можеме да зафрламе далеку без да се замориме и имаме добра контрола над шњурот (конецот) при водењето на мушицата. Доколку ловиме на мали потоци со богата вегетација, оваа должина би не фрустрирала поради недостатокот на простор за маневрирање. Во вакви случаи најчесто се користат трски со должина од 8 до 7 фута, а може и пократки. При мушичарење на големи реки се користат подолги мушичарки од 9ки,10,11,12 и 13ки како би можеле да добиеме подолго зафрлање и подобра контрола при водењето на мушицата.
Акција

Различни производители ја нарекуваат акцијата кај својте трски различно. Повекето производители имаат 4 класификации, но сето тоа се базира на исти концепт. А тоа е степенот на виткање на трската при зафрлање. Акцијата би ја поделиле вака. Брз "fast", Средно брз "medium fast" и Спор "slow".

Брз
Мушичарки со брза акција се оние на кој само врвот се превиткува при зафрлање. Овие мушичарки се одлични за зафрлање подалеку и при ветер. Ствараат потесни лактови при зафрлање и со самото тоа поголема аеродинамичност кај шњурот. Безпрекорни за шњуреви од типот "shooting head" како и за "double-hauling" техика на зафрлање. Вистински бисери за еден искусен мушичар. Како и да е, брзите мушичарки не се препорачливи за почетници, тешки се за учење затоа што и најмалата грешка при зафрлањето се одразува драстично.
Средно брзи
Оваа акција е најпопуларна. Акцијата на овие мушичарки е негде на средината на трската. Одлични трски за почетници, но овие се и чест избор кај искусните мушичари. Грешките при зафрлање не се одразуваат како кај брзите трски и нудат голема прецизност. Како и да е, со нив не ја постигнуваме истата далечина како кај брзите и ветерот ни ствара повеке проблем во споредба со предходните.
Спори
Ови се виткаат уште од самата дршка, и овие мушичарки се во изумирање. Штета, затоа што се одлични за мали потоци. Со нив, не постигнуваме големи далечини, али они не се потребни при лов на потоци. Овозможуваат понежно зафрлање кое е потребно на вакви места.
Производители
Сите познати производители денес произведуваат одлични трски. Една важна работа бри избор на мушичарка е да запазиме кој од производителите нудат доживотна гаранција. Повеќето сериозни производители денес, нудат ваква гаранција. Доколку трската ни се скриши при борба или ја искршиме затварајки ја вратата од колата, производителот ќе ни го замени тој дел. Ова не е чудно ако го знаеме фактот дека една ваква гаранција е однапред израчуната во цената на мушичарката.
Препораки
Овие нека ви бидат како појдовна точка при избор. За мали потоци препорачливи се мушичарки #3 или #4 со спора акција.
За реки, #5 или#6. (овие предлози се за условите кој ги имаме во Македонија)
Доколку ја се одлучам за само една трска и при тоа воглавно би ловел на Треска и понекогаш на Радика, тогаш мојот избор би била мушичарка од 9'ft #5.

Со неа би можел да зафрлам од најмали нимфи до просечни стримери не многу отежнати. Доколку е потребно и подолго зафрлање, со оваа трска би можеле да го изведеме без проблем. За различните типови на мушичарки има уште многу да се пишува. Со овој текст сакав само да дадам вовед во оваа тема и да им олеснам малку при избор на мушичарка на оние кој размислуваат да започнат со овој вид на риболов.

Прегледано 5489 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo          spin fly          pastrmka          bistroinspekcija