Подвижна тапа

Подвижна тапа

За многумина почетници, или пак риболовци кои досега не ловеле на подвижна тапа, овој начин на ловење им претставува тотална енигма.

Токму затоа во овој пост Ви го претставуваме риболовот на подвижна тапа.

Подвижната тапа најчесто се користи кога сакаме да фаќаме на место кое има поголема длабочина. Пример сакаме да фаќаме на 10 метри, 15 метри, 20 метри или повеќе. Доколку фаќаме со обична т.е фиксна тапа, тогаш неможеме да ја постигнеме саканата длабочина и затоа мора да фаќаме или на дубинско, или со подвижна тапа.

Подвижните тапи лесно ќе ги препознаете во секоја продавница, по тоа што за разлика од обичните тапи, подвижните најчесто немаат дупка во средина и имаат две окца и горе и доле на самата тапа. Основната функција на овие окца е да овозможат слободен проод на рибарскиот конец.

1

Контролата на длабочината на која сакаме да фаќаме кај подвижната тапа е со тоа што на конецот поставуваме стопер која ја стопира тапата на онолкава должина колку што ние сакаме. Ако сакаме да фаќаме приближно до дното, тогаш стоперот го дигаме цело време, се додека тапата не се преврти во хоризонтална положба, тоа значи дека оловото го допрело дното. Кога веќе сме виделе колку од прилика е длабочината на местото на кое фаќаме, со мало поместување на стоперот надоле (околу 30 сантими) доаѓаме до идеална длабочина, т.е нашиот мамец е блиску до дното (секако ако сакаме да ловиме на таа длабочина). Ако сакаме да ловиме во средните слоеви на водата, тоа повторно го регулираме со стоперот, т.е со негово спуштање надоле.

Стоперите можат да бидат најразлични, некои луѓе врзуваат конче на конецот, некои врзуваат ластиче,

2

меѓутоа најкористени и најпрагматични сепак се готовите стопери кои се купуваат во риболовните продавници.

3

4

5

За разлика од импровизираните стопери, готовите стопери се помали, полесно ги поминуваат окцата на трската, направени се од материјал (гумени, или силиконски) за подобро да се држат на конецот, не се лизгаат често и потешко може да ја изгубиме длабочината која веќе еднаш сме ја одредиле. Ако користите вакви стопери тогаш гледајте да ги поставите на конецот пред воопшто да ја монтирате тапата, јадицата и оловото, за да не правите се од почеток.

Бистро

Прегледано 8255 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo          spin fly          pastrmka          bistroinspekcija