ЦЕНИ И ПУНКТОВИ ЗА ДОЗВОЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

ЦЕНИ И ПУНКТОВИ ЗА ДОЗВОЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

ЦЕНИ НА ДОЗВОЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

1. РЕВИР ВАРДАР 3 – СКОПСКИ:

(ВАРДАР ОД РАДУША ДО СОСТАВ СО ПЧИЊА, ТРЕСКА ОД МАТКА ДО СОСТАВ СО ВАРДАР, ЛЕПЕНЕЦ ОД ГРАНИЦА ДО СОСТАВ СО ВАРДАР, КАДИНА РЕКА, МАРКОВА РЕКА)

- ГОДИШНА: 1800 ДЕНАРИ

- ПЕТНАЕСЕТДНЕВНА: 900 ДЕНАРИ

- СЕДУМДНЕВНА: 700 ДЕНАРИ

- ДНЕВНА: 300 ДЕНАРИ

(ЗА НАД 65 ГОДИНИ СТАРОСТ – ГОДИШНА 1400 ДЕНАРИ)

2. ГОДИШНИ КОМБИНИРАНИ ДОЗВОЛИ:

ВАРДАР 3 + ПЧИЊА 2 (СКОПСКИ ВАРДАР, ПЧИЊА, ЛЕПЕНЕЦ, ТРЕСКА, КАДИНА, ЕЗЕРЦА БАДАР)

2800 ДЕНАРИ

(ЗА НАД 65 ГОДИНИ СТАРОСТ – 2000 ДЕНАРИ)

ВАРДАР 3 + ВАРДАР 4 (СКОПСКИ ВАРДАР, ВЕЛЕШКИ ВАРДАР ДО СОСТАВ СО ЦРНА, ЛЕПЕНЕЦ, ТРЕСКА, КАДИНА, ЦРНА РЕКА ОД БРАНА ТИКВЕШ ДО СОСТАВ, БРЕГАЛНИЦА ОД С.УБОГО ДО СОСТАВ, БАБУНА И ТОПОЛКА)
2400 ДЕНАРИ

(ЗА НАД 65 ГОДИНИ СТАРОСТ – 2000 ДЕНАРИ)

 

ПУНКТОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ ЗА 2019

1. КАНЦЕЛАРИЈА НА РИБАР 2011 (СПРОТИ МРФ/ВАРДАР)
Работно време за издавање дозволи 09:00 – 14:00

2. ПРОДАВНИЦА ЗА РИБОЛОВНА ОПРЕМА САРА СПОРТ БИСТРО, (СПРОТИ БИТ-ПАЗАР КАЈ ПЕРО)
Работно време 09:00 – 17:00

3. ПРОДАВНИЦА ЗА РИБ. ОПРЕМА РИБОЦЕНТАР ВО ТАФТАЛИЏЕ
Работно време 10:00 – 20:00

4. ПРОДАВНИЦА ЗА РИБ. ОПРЕМА МАКДАМ ВО ПОРТА ВЛАЕ
Работно време 09:00 – 20:00

5. ПРОДАВНИЦА ЗА РИБ. ОПРЕМА ФИШЕРМАН ВО ПОРТА ВЛАЕ
Работно време 10:00 – 18:00

6. ПРОДАВНИЦА ЗА РИБ. ОПРЕМА БЛИНКЕР ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Работно време 08:00 – 20:00 ; Контакт телефон 075 296 706

7. ПРОДАВНИЦА ЗА РИБОЛОВНА ОПРЕМА МИЛЕ ТАПА ВО МИЧУРИН, АЕРОДРОМ, Работно време 09:00 – 19:00

8. ЗСР ВАРДАР СКОПЈЕ, БУЛ.КОЧО РАЦИН БР.75, СКОПЈЕ
Работно време 08:00 – 16:00

9. Реон на Маџари/Сингелиќ – Вертиго Дизајн, преминот преку пруга со рампи кај Кванташки, најава/титка кај Давор на 070/57-70-20

10. Реон Илинден – договарање на 070/226-282 од понеделник до петок 08:00 – 16:00

Прегледано 9969 пати

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo  spin fly     Untitled    pastrmka  bistroinspekcija